Книжевност- вистина или реалност

Објавено од naliv     во категорија: Архивалии


Вистина може да има повеќе значења, таа зависи од гледната точка или од психичката Pills ситуација. Нашиот мозок често ја меша вистината со релноста. Она на што може секогаш да се потпреме е нашата интуиција кога ќе се најдеме во таква ситуација.

Книжевноста е реалност, таа постои и сите сме свесни за тоа, но дали и таа е вистина тоа останува на рецептиентот. За да може да опстои и е потребна врската која секое дело ја има со читателот. Повеќе…